Általános szerződési feltételek

Sportolanemzet.hu és a Sportolói Kedvezménykártya ÁSZF

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:
1.1. Szolgáltató adatai
Cég neve: TST Concept Kft..
Projektvezető: Hoffmann Pál
Cég székhelye: 3100 Salgótarján, Bem utca 4.
Cég adószáma: 24314015-2-06
A továbbiakban Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége
Iroda és levelezési címe: 3100 Salgótarján, Bem utca 4.
Telefon: +36 20 662 7388
E-mail: info@sportolanemzet.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 08:00 - 16:00 között hívható.

1.3. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.sportolanemzet.hu, sportolanemzet.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2015. 04. 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A Sportolói Kedvezménykártyára vonatkozó rendelkezések - a Szolgáltatás bemutatása
A Szolgáltatás, a Szolgáltató által szervezett, országos Sportmozgalomban való részvételhez szükséges Sportolói Kedvezménykártya éves használati díja, amely magában foglalja a kártya elkészítési- és postázási költségeit is. A Sportolói Kedvezménykártya partnereinknél minimum 50%-os kedvezménnyel történő sportolási lehetőséget biztosít az eseménynaptárban meghatározott időszakokban és a sporthelyszín által megadott módon, melyek a http://sportolanemzet.hu/naptar oldalon érhetőek el. A Sportolói Kedvezménykártya részvevő helyszíneinek listája a http://sportolanemzet.hu/helyszinek oldalon található. A Sportolói Kedvezménykártya időszak független kedvezményeit és az azokat biztosító helyszínek listája itt található: http://sportolanemzet.hu/szolgaltatok. A Sportolói Kedvezménykártyával rendelkezők részt vesznek a Sportolanemzet.hu által szervezett Sportmozgalomban is. E mozgalom alatt pontokat ír jóvá számukra a rendszer minden kedvezményes sportolási időszak után. A részvevők által gyűjtött pontok alapján kialakult időszaki és összesített ranglista pedig különböző díjakkal jutalmazza a tagokat. A toplista itt található: http://sportolanemzet.hu/toplista. A Sportolói Kedvezménykártya által nyújtott aktuális szolgáltatások megtalálhatóak a http://sportolanemzet.hu portál oldalain.

3.1.1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vásárló regisztrált tagja legyen a Sportolanemzet.hu portálnak és igényét leadja az igénylő felületek valamelyikén. A Szolgáltatási igény leadásának feltétele a Szolgáltató által meghatározott adatok megadása (pl. név, születési év, lakhely, kedvenc sportág, a tulajdonost egyértelműen azonosítható fénykép stb.). Hamisnak vélt adatok esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére. A Sportolói Kedvezménykártya kizárólag rendeltetésének megfelelően, kedvezményes sportolásra, egyéb szolgáltatói kedvezmények igénybevételére használható.

3.1.2. A Szolgáltatás szüneteltetésére nincs lehetőség. A Szolgáltatás megszűntethető a Szolgáltatóhoz eljuttatott kérvényben. A Szolgáltatás automatikusan megszűnik a Sportolanemzet.hu portálról való törléskor vagy tiltás esetén. A Szolgáltatás jogszerűtlen igénybevétele a Szolgáltatás akármikori megszűntetését vonhatja maga után. A Szolgáltató nem vállal semmilyen visszatérítést a Szolgáltatás árából, annak bármi okból történő megszűnésekor.

3.1.3. A Szolgáltatási díj tartalmazza a Sportolói Kedvezménykártya egyszeri elkészítési díját valamint a postázási költséget is. A Szolgáltatás díja, több Sportolói Kedvezménykártya egy címre való szállításánál sem változik.

3.1.4. A Szolgáltatási időszak a Szolgáltatási díj kiegyenlítésével kezdődik és - ha arról másként a felek meg nem állapodtak - a díjkifizetést követő év, aktuális hónapját követő hónap végéig érvényes. Például a 2015.04.12-én kiegyenlített szolgáltatás alapesetben 2016.05.31-ig tart. Az érvényességi időszak lejárta után, a Sportolói Kedvezménykártya kedvezményes szolgáltatásai csak az újbóli éves díjbefizetés után vehetők igénybe.

3.1.5. A Szolgáltatás magába foglalja a Sportolói Kedvezménykártya elkészítési, csomagolási és postázási költségeit is. A postázást a Magyar Posta Zrt. végzi, a küldeményeket normál levélként postázzuk. Az elveszett levelekért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A szállítási határidő alatt meg nem érkezett vagy a sérülten kézhez kapott Sportolói Kedvezménykártya újbóli kiküldését a Szolgáltató nem garantálja és fenn tartja a jogot, hogy az ismételt kiküldésre díjat számítson fel. Ilyen esetekben a Sportolanemzet.hu portál Ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást és segítséget.

3.1.6. A Szolgáltató, a Szolgáltatáshoz tartozó Sportolói Kedvezménykártyát 14 napos szállítási határidővel postázza és ennek költségét a Szolgáltatási díj tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azonos időben és azonos címre rendelt Sportolói Kedvezménykártyákat egy küldeményként szállítsa ki.

3.1.7. A Szolgáltatás a Sportolói Kedvezménykártya digitális verziójával is igénybe vehető - áthidalva a szállítási időt, azonnal használható. A Sportolói Kedvezménykártya digitális változata a díj kiegyenlítését követően azonnal elérhetővé válik a Sportolanemzet.hu mobiltelefonokra optimalizált változatán, bejelentkezés után: http://sportolanemzet.hu/mobil

3.2. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás egyelőre csak Magyarország területén elérhető.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése
A szolgáltatás jóváhagyása után 1 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással. A Sportolanemzet.hu portálról való törlés vagy tiltás a szolgáltatás azonnali megszűnését vonja maga után.

4.3. Fizetési feltételek
A Vásárló a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, bankkártyával, SZÉP kártyával vagy meghatározott szolgáltatói cafeteria utalvánnyal tudja teljesíteni. A teljesítésről szolgáltató számlát állít ki, mely a kártyával kerül postázásra, vagy elektronikus úton, PDF formátumban küldve.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info@sportolanemzet.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.1.6. A szolgáltatás megszűnése vagy lemondása esetén a Szolgáltató nem vállalja sem a teljes sem az időarányos szolgáltatási díj visszafizetését.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

5.2.2. A vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (Bankkártyával való fizetési mód vagy banki átutalásos fizetési mód) A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

5.2.4. A Vásárló kérvényezheti a Szolgáltatás lemondását a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info@sportolanemzet.hu e-mail címen is de elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállalja sem a teljes sem az időarányos szolgáltatási díj visszafizetését. A Vásárló továbbá tudomásul veszi, hogy a Sportolanemzet.hu portálról való törlése vagy tiltása a Szolgáltatás megszűnését eredményezi.

6.1. Bankkártyás online fizetési rendszer

6.1.1. A bankkártyával való fizetés a Borgun szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

6.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.1.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

7.1. SZÉP kártyás online fizetési rendszer
A K&H SZÉP kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet K&H SZÉP kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenőrző számát megadják. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

7.1.1. A SZÉP kártyával való fizetés a K&H Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

7.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

7.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

7.1.4. Az elfogadható SZÉP kártya típusok: K&H SZÉP kártya

A "Sportol a Nemzet" - Sportolói Kedvezménykártya, a Sportolanemzet.hu portált üzemeltető TST Concept Kft tulajdona. © 2017 Minden jog fenntartva!
KártyatípusokAdatvédelemi nyilatkozatFelhasználási feltételekÁltalános szerződési feltételekFacebook